ขั้นตอนการลงทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้น เข็ม 3 Pfizer กับโรงพยาบาลรามคำแหง
ขั้นตอนการลงทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้น เข็ม 3 Pfizer กับโรงพยาบาลรามคำแหง
January 04 / 2022

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้น เข็ม 3 Pfizer

กับโรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

 

 

 

1.สแกน QR code หรือเข้าลิงก์ https://pzbooster.ram-ds.com เพื่อลงทะเบียนรับวัคซีน

 

 

 

 

 

** สำหรับท่านที่ไม่มี HN โรงพยาบาล หรือ ไม่เคยได้รับการฉีดกับทางโรงพยาบาล จะไม่สามารถจองสิทธิ์การฉีดวัคซีนได้ **

 

 

 

 

2.กดเปลี่ยนวันรับบริการตามวันที่ที่ รพ. เปิดฉีด (แสดงเฉพาะวันที่ที่ยังมีคิวว่าง)

 

 

 

 

 

 

3.ทำใบยิมยอมและยืนยันนัด กรอกข้อมูลส่วนตัว และแบบคัดกรอกผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

 

 

 

กรอกข้อมูลส่วนตัว

 

 

 

 

ทำแบบคัดกรอกผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

 

 

 

ยืนยันวันเข้ารับบริการ/ทำใบยิมยอมฉีดวัคซีนโควิด-19

 

 

 

 

 

4.มารับวัคซีน ตามวันและเวลาที่ทำนัดหมายไว้ เพื่อลดความแออัดหน้างาน