เกี่ยวกับเรา

รู้จักโรงพยาบาล

โรงพยาบาลรามคำแหง2 เป็นโรงพยาบาลภูมิภาคชั้นนำในระดับนานาชาติ

ประวัติโรงพยาบาลรามคำแหง2

ประวัติโรงพยาบาลรามคำแหง 2

 

โรงพยาบาลรามคำแหง 2 เป็นโรงพยาบาลเอกชน เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ขนาด 75 เตียง (จาก 560 เตียง) โรงพยาบาลรามคำแหง2 มุ่งมั่นจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำรุ่นใหม่ นำสมัย มีความเชี่ยวชาญ ระดับตติยภูมิขั้นสูง ผ่านการส่งมอบประสบการณ์ในการรักษาที่ดีที่สุด การบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และการบริการที่เป็นเลิศ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision :

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำรุ่นใหม่ นำสมัย มีความเชี่ยวชาญ ระดับตติยภูมิขั้นสูง

We are dedicated to become a leading new generation super tertiary care hospital.

 

 

Mission :

ความมุ่งมั่นในทุกวันของเราคือการส่งมอบประสบการณ์ในการรักษาที่ดีที่สุด และการบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรมทางการแพทย์ การรักษาที่แม่นยำ และการบริการที่เป็นเลิศ

Our day-to-day commitment is to deliver best-in-class patient experiences and medical efficiency through advanced technology, medical innovation, precision medicine, and service excellence.

 

โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา AACI (American Accreditation Commission International) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566