เกี่ยวกับเรา

รู้จักโรงพยาบาล

โรงพยาบาลรามคำแหง2 เป็นโรงพยาบาลภูมิภาคชั้นนำในระดับนานาชาติ

ประวัติโรงพยาบาลรามคำแหง2

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision : เป็น​โรงพยาบาลที่ได้รับความเชื่อถือและเลือกใช้อยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย (One of the top five of private hospital in Thailand)

 

 

Mission : โรงพยาบาลรามคำแหงเป็นโรงพยาบาลอันดับต้นที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้บริการที่เปี่ยมด้วยสำนึกแห่งความรับผิดชอบ สามารถตอบสนองความต้องการด้านการรักษาพยาบาลของผู้เข้ารับบริการได้อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วย

 

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค (Subspecialty) เท่านั้นที่จะเป็นเจ้าของและให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย

  • เป้าหมายสูงสุดในการดูแลผู้ป่วย โดยการจัดหาแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด

  • ขบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง แม่นยำ และความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย (Patient Safety)

 

 

Value Culture

 

P = Patient Safety                                                       C = Customer Focus

C = Change Agent (Open to Learning)                               T = Team Work

 

 

ผู้บริหารโรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และ โรงพยาบาลลานนา ร่วมมอบเงินสมทบทุนเข้า
"กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า" จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานฯ นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นตัวแทนผู้รับมอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562

ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง ในฐานะคณะกรรมการ กตตร.สน.หัวหมาก ร่วมกับ พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัฒฒ์ ผกก.สน.หัวหมาก, พ.ต.ท.สุทัศน์ ชัยมงคล รอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก และ คุณพรศักดิ์ พิทักษ์พูลสิน ประธาน กต.ตร.สน.หัวหมาก ร่วมเยี่ยมชุมชนคลองกะจะ ซ.หัวหมาก 21 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. เพื่อดำเนินการตามนโยบายยุทธการเอ็มเพาะเวอร์เม้น (Empowerment) ชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องปราบ ปัญหาอาชญากรรม และพูดคุยกับชาวบ้านพร้อมแจกข้าวสาร ยารักษาโรคและสิ่งของต่างๆ ช่วยเหลือในเบื้องต้นเมื่อวันพฤหัสที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. พระราชวิสุทธิมุนี (พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมพระศพบำเพ็ญพระกุศล สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ บริเวณตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ต่างพร้อมใจกันกราบสักการะพระศพ พร้อมอธิษฐานจิตถวายอภิสัมมานสักการะ แด่สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ศูนย์ผลิตสื่อเพื่อชาวไทยมุสลิม เข้าเยี่ยมพบทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง โดยคุณวรยศ ทิพยจารุโภคา บรรณาธิการสร้างสรรค์ และ คุณฟารีดา ลามอ การตลาดและพัฒนาธุรกิจ เพื่อรายงานผลที่โรงพยาบาลรามคำแหงได้สนับสนุนการจัดทำปฏิทินอิสลาม ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราช 1436-1437 (พ.ศ.2558) เพื่อแจกจ่ายในงานเมาลิดกลางฯ และหน่วยงานต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมครัวฮาลาล และห้องละหมาดของโรงพยาบาลรามคำแหง
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โรงพยาบาลรามคำแหง
เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า ๕ ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค
เกินกว่า ๑,๐๐๐ หน่วย สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ สภากาชาดไทย จึงให้ประกาศเกียรติคุณไว้เป็นเกียรติยศสืบไป ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

โรงพยาบาลรามคำแหง โดยทีมหัวหน้าพยาบาลเป็นตัวแทนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ อาจารย์แพทย์ นำปัจจัยและสิ่งของบริจาคมอบถวายท่านเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อให้วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี นำไปดูแลเด็กและผู้ป่วยโรคเอดส์ 

โรงพยาบาลรามคำแหง โดยห้องรู้ธรรมนำเงินและของใช้บริจาคไปมอบให้สถานสงเคราะห์คนชรา จ.นครปฐม และมูลนิธิบ้านครูน้อย

โรงพยาบาลรามคำแหงตระหนักและห่วงใยในสุขภาพ อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง

ขอเชิญตรวจร่างกายประจำปี โครงการ “ตรวจร่างกาย ได้ผลบุญ ” ปีที่ 12 เพื่อจัดหารายได้สบทบทุนมูลนิธิ โรงพยาบาลปัตตานี เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยยากไร้ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป

รับการตรวจ 10 รายการ ราคา 999 บาท (ค่าตรวจ 750 บาท มีส่วนร่วมทำบุญ 249 บาท) ได้แก่ 
1. ตรวจร่างกายทั่วไป
2. ตรวจลักษณะทั่วไปของเลือด
3. หมู่เลือด
4. เบาหวาน
5. การทำงานของไต
6. ไขมันในเลือด 
7.ไตรกลีเซอร์ไรด์ 
8. เกาต์
9. ปัสสาวะ 
10.การทำงานของตับ

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559 นี้ โดยชำระค่าบริการผ่าน ธนาคารธนชาต, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรไทย, ธ.ออมสิน, ธ.กรุงเทพ, และ ธ.กรุงศรีอยุธยา ภายหลังชำระเงิน สามารถนำเอกสารมาแสดงกับเจ้าหน้าที่พยาบาลได้ที่คลินิกตรวจสุขภาพ อาคาร C ชั้น 1 ค่ะ


  1. การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกับชุมชนต่างๆ เช่น ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นต้น
  2. การสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชนในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร C

โรงพยาบาลจัดให้มีการดูแล จัดเก็บ และขนย้ายขยะที่เกิดขึ้นในหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นการใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาล

โรงพยาบาลรามคำแหง เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน โดยให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เปลี่ยนมาใช้หลอด LED ฟลูออเรสเซนต์เพื่อทดแทนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์รุ่นเดิมที่บริเวณลานจอดรถทั้งหมดของโรงพยาบาล

หลักการและเหตุผล:

สภาพปัจจุบันนี้คนเรานั้นเริ่มห่างชุมชนยังมีอีกหลายๆชุมชนที่อยู่ห่างไกลต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านทุนทรัพย์ ด้านสิ่งของเครื่องใช้ ด้านการให้ความรู้ด้านสุขภาพ หรือต้องการการเหลียวแลจากคนเมืองอย่างเราๆท่านๆการคืนกำไรสู่สังคมเป็นสิ่งที่องค์กรโรงพยาบาลรามคำแหงตระหนักเห็นความสำคัญมาโดยตลอด และได้จัดให้มีพนักงานของโรงพยาบาลเข้าร่วมทำกิจกรรมด้วย เพื่อส่งเสริมให้พนักงานที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่องค์กรต้องการ และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

โครงการนี้จะช่วยให้พนักงานขององค์กรได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ทั้งเป็นการจุดประกายให้มีความมุ่งมั่นต่อการทำงานร่วมกันที่ดีในอนาคต และจะได้สร้างวัฒนธรรมที่ดีงามระหว่างพนักงานต่างแผนก อันจะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีและภาคภูมิใจต่อองค์กรโรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกัน และยังส่งผลให้พนักงานพร้อมช่วยเหลือสังคมได้อย่างมหาศาล สร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยตลอดไป

ระยะเวลาดำเนินงาน:

ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 โรงเรียนลิรัญดอน ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนบ้านโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ธันวาคม 2553 โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ ต.โพธิ์แตง อ.บางไทร จ.อยุธยา
ครั้งที่ 4 วันที่ 14 - 17 มีนาคม 2557 สถานสงเคราะห์ 6 แห่ง จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 5 วันที่ 23 กันยายน 2557 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

มูลค่าโครงการ:

ค่าใช้จ่ายรวม 2 ล้านบาท

กิจกรรมโครงการ:

- จัดทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์
- มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน, ดินสอสี, กระเป๋าใส่หนังสือ, หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและการเขียน
- ทาสีและปรับปรุงห้องพยาบาล, ห้องสมุด ของโรงเรียน
- ร่วมบริจาคสมทบทุนในการสร้าง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ, ห้องพยาบาล และห้องน้ำ ของโรงเรียน
- สร้างสระว่ายน้ำให้กับเด็กที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
- มอบเงินซ่อมแซมถนนเพื่อผู้พิการ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ระยะทางประมาณ 1.1 กม.

 หลักการและเหตุผล : 

     ตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของชาติ “พระราชวังพญาไท” ให้คงอยู่ยืนยาว เป็นมรดกของชาติสำหรับอนุชนรุ่นหลัง และเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2550

 ระยะเวลาดำเนินงาน : 

     วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550 ระหว่างเวลา 17.00-20.00 น.

 มูลค่าโครงการ : 

     ค่าใช้จ่ายรวม 2 ล้านบาท

 กิจกรรมโครงการ : 

     จัดคอนเสิร์ต “ ชมวังฟังวิวาลดี ” at Phya Thai Palace เพื่อให้การสนับสนุนและเจตนารมณ์ของชมรมคนรักวังในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการหาทุนสำหรับพัฒนาบูรณะพระราชวังพญาไทให้คงสภาพสง่างามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

 

 

 หลักการและเหตุผล

     ตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของชาติ “พระราชวังพญาไท” ให้คงอยู่ยืนยาว เป็นมรดกของชาติสำหรับอนุชนรุ่นหลัง และเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2550

 ระยะเวลาดำเนินงาน

     วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550 ระหว่างเวลา 17.00-20.00 น.

 มูลค่าโครงการ

     ค่าใช้จ่ายรวม 2 ล้านบาท

 กิจกรรมโครงการ

     จัดคอนเสิร์ต “ ชมวังฟังวิวาลดี ” at Phya Thai Palace เพื่อให้การสนับสนุนและเจตนารมณ์ของชมรมคนรักวังในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการหาทุนสำหรับพัฒนาบูรณะพระราชวังพญาไทให้คงสภาพสง่างามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป