โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

โรงพยาบาลรามคำแหง 2 222 ถ.รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา
เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทร: 02-0323888
E-Mail : hr-ram2hosp@outlook.com

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลรามคำแหง 2

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน (ด่วน)
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
พยาบาล ER
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยโภชนาการ
หัวหน้าเวรเปล (ด่วน)
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน (ด่วน)
เจ้าหน้าที่ส่งเอกสาร (Messenger) (ด่วน)
Corporate Finance and Financial Planning Manager

แผนที่โรงพยาบาลรามคำแหง 2