โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลรามคำแหง 2

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน (ด่วน) สมัคร
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน สมัคร
พยาบาล ER สมัคร
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยโภชนาการ สมัคร
หัวหน้าเวรเปล (ด่วน) สมัคร
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน (ด่วน) สมัคร
เจ้าหน้าที่ส่งเอกสาร (Messenger) (ด่วน) สมัคร
Corporate Finance and Financial Planning Manager สมัคร
ผู้ช่วยห้อง LAB (ด่วน) สมัคร
พยาบาล (แผนก ICU) สมัคร
ช่างเครื่องมือแพทย์ สมัคร
หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ สมัคร
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ สมัคร
เจ้าหน้าที่บุคคลฝึกอบรม สมัคร
หัวหน้าห้องผ้า สมัคร
เจ้าหน้าที่การตลาด (Graphic Design) สมัคร
เภสัชกร สมัคร
ผู้ช่วยเภสัชกร สมัคร
นักรังสีฯ สมัคร
ผู้ช่วยนักรังสีฯ สมัคร
พยาบาล (แผนก WARD ผู้ใหญ่) สมัคร
พยาบาล (แผนก WARD เด็ก) สมัคร
พยาบาล (แผนก OPD เด็ก) สมัคร
พยาบาล (แผนก OPD) สมัคร
พยาบาล (แผนกห้องเด็กแรกเกิด) สมัคร
พยาบาล (แผนกไตเทียม) สมัคร
พยาบาล (แผนกห้องคลอด) สมัคร
พยาบาล (แผนกห้องผ่าตัด) สมัคร
พยาบาล ICN (Infection Control Nurse) สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์ / พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย / พนักงานผู้ช่วยแผนกแผนก OPD, WARD, ICU, LR, NS, OR, ไตเทียม, ER ( ด่วน ) สมัคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน) สมัคร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ สมัคร
พนักงานรับโทรศัพท์ สมัคร
เจ้าหน้าที่เวรเปล สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแม่บ้าน (แผนกแม่บ้าน) สมัคร
ช่าง (แผนกซ่อมบำรุง) สมัคร
พนักงานห้องผ้า (แผนกห้องผ้า) สมัคร