อายุรกรรมโรคหัวใจ

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง 2

 

 

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลรามคำแหง

 

ด้วยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือดครบทุกสาขา ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลรามคำแหง พร้อมดูแลรักษาหัวใจคุณตั้งแต่การป้องกัน ดูแลรักษาแก้ไขความผิดปกติของหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของหัวใจ ไปจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด เพื่อให้คุณได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงอีกครั้ง

 

ศูนย์รักษาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบและความผิดปกติของหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด พร้อมให้การดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง ให้การวินิจฉัยและรักษาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและขดลวดค้ำยัน แม้ในความผิดปกติที่ยากต่อการรักษา ด้วยการใช้หัวกรอกากเพชร (Rotablator) และหัวอัลตร้าซาวด์ภายในหลอดเลือด (IVUS) ช่วยลดโอกาสที่จะต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดลงได้ การแก้ไขภาวะความผิดปกติของผนังกั้นหัวใจและลิ้นหัวใจ ด้วยการสวนหลอดเลือดเพื่อขยายลิ้นหัวใจตีบและใส่ลิ้นหัวใจเทียมหรือวัสดุปิดผนังกั้นห้องหัวใจผ่านสายสวนหลอดเลือดโดยไม่ต้องผ่าตัด

 

 

ศูนย์หัวใจ

 

 • แผนกฉุกเฉินโรคหัวใจ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • แผนกขยายหลอดเลือดหัวใจ & ฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ
 • แผนกผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ และการผ่าตัดโรคหัวใจทุกประเภท
 • แผนกผ่าตัดหัวใจโดยไม่ใช้เครื่องหัวใจ-ปอดเทียม (Off Pump Surgery)
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด (Cardiac Rehabilitation)

 

แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 • หัวใจเต้นผิดปกติ
 • หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
 • หัวใจเต้นพลิ้ว AF
 • การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติ ด้วยเครื่อง CARTO Technology
 • การตรวจ & วินิจฉัยผู้ป่วย ที่มีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะ (EP&RF Ablation)
 • แผนกบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Holter Monitor)
 • การวินิจฉัยและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ต้นตอของความผิดปกติ ด้วย CARTO XP EP navigation system
 • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Pacemaker)
 • เครื่องมือที่ช่วยตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
 • การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT 128 Slice
 • การตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเครื่อง ABI
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าด้วยเครื่อง EKG
 • การตรวจรักษาผู้ป่วย ที่มีความผิดปกติของการส่งสัญญาณไฟฟ้าหัวใจชนิดเต้นช้าโดยใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจใช้เครื่องวิทยุความถี่สูง
 • การตรวจรักษาผู้ป่วย ที่มีความผิดปกติของการส่งสัญญาณไฟฟ้าชนิดเต้นเร็วโดยการใช้เครื่อง CARTO
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนและหลังออกกำลังกาย (Exercise Stress Echocardiography)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหลังได้รับยา (Dobutamine Echocardiography)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านหลอดอาหาร (Trans Esophageal Echocardiography TEE)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบ 3 มิติ (Echocardiography, Echo 3D)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านหลอดอาหารแบบ 3 มิติ (Trans Esophageal Echocardiography TEE 3 D)
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจ ขณะออกกำลังกายด้วยเครื่อง EST (Exercise Stress Test)
 • เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจผิดปกติแบบพกติดตัว Loop event recorder
 • การบันทึกความดันโลหิตแบบต่อเนื่องชนิดพกติดตัว Ambulatory Blood pressure monitoring system
 • การตรวจระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt table Test)
 • รถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ (Mobile CCU)
 • หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac care unit/ CCU cardio ward)
 • การรักษาโรคหัวใจและการผ่าตัดหัวใจ 

 


ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลรามคำแหงให้การดูแลผู้ป่วยทุกท่านอย่างทุ่มเทและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยทางโรงพยาบาลมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉินที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จะมีการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจภายใน 90 นาทีตามมาตรฐานสากล

 

 • ระบบกระแสไฟฟ้าหัวใจ 

  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจรวมถึงการรักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (ablation)
  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง ICD (implantable cardioverter defibrillator)
  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง CRT (cardiac resynchronization therapy)
 • กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ 

  • การสวนหัวใจและการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ
  • การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนและใส่ขดลวดค้ำยัน
 • หัวใจพิการแต่กำเนิด 

  • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน
  • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง
  • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด ductus arteriosus ซึ่งเชื่อมอยู่ระหว่าง aorta และ pulmonary artery​​
 • ระบบลิ้นหัวใจ 

  • การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
  • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด
 • กลุ่มหลอดเลือด 

  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง
  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไต
  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงแขนขา

 

 

ศัลยกรรมหัวใจและช่องอก 

 

 • กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ 
  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบที่ใช้และไม่ใช้เครื่องปอด-หัวใจเทียม
  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดมาแล้ว​
 • กลุ่มลิ้นหัวใจ 

  • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
  • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ​
 • กลุ่มหัวใจพิการแต่กำเนิด 

  • การผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วผนังหัวใจห้องบน
  • การผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง
  • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด ductus arteriosus
  • การผ่าตัดที่มีความซับซ้อนของหัวใจพิการแต่กำเนิด​
 • กลุ่มหลอดเลือด 

  • การผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง
  • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง
  • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในทรวงอก

 

การบริการทางการแพทย์ 

 

 • การตรวจวินิจฉัยทางหัวใจ
 • การผ่าตัดหัวใจ
 • การติดตามการทำงานของคลื่นหัวใจ
 • การตรวจเกี่ยวกับสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • การตรวจหัวใจด้วยสนามแม่เหล็ก
 • การตรวจปฏิบัติการหัวใจ
 • การตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 • ห้องบำบัดผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 8 ห้อง

 

ศูนย์หัวใจ ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบโดยไม่ต้องผ่าตัด 

 

พร้อมให้การดูแลรักษาตลอด 24 ชม ให้การวินิจฉัยและรักษาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยการขยายหลอดเลือด ด้วยบอลลูนและขดลวดค้ำยัน แม้ในความผิดปกติที่ยากต่อการรักษา ด้วยการใช้หัวกรอกากเพรช (Rotablator) และหัวอัลตราซาวภายในหลอดเลือด IVUS ช่วยลดโอกาสที่จะต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดลงได้ การแก้ไขภาวะความผิดปกติของผนังกั้นหัวใจและลิ้นหัวใจ ด้วยการสวนหลอดเลือด เพื่อขยายลิ้นหัวใจตีบ และใส่ลิ้นหัวใจเทียมหรือวัสดุปิดผนังกั้นห้องหัวใจผ่านสายสวนหลอดเลือดโดยไม่ต้องผ่าตัด รักษาหัวใจคุณด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ/แพทย์ผู้ทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ 

 • การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การตรวจวินิจฉัย เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ การรักษาด้วยบอลลูน ขดลวด และหัวกรอกากเพชร
 • การตรวจรักษาผู้ป่วย ที่มีความผิดปกติของลิ้นหัวใจชนิดห้องขวาตีบ ด้วยบอลลูน
 • การตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของผนังกั้นห้องหัวใจด้วยวงขดลวด
 • การผ่าตัดหัวใจ และทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโดยใช้เครื่องหัวใจ-ปอดเทียม (Heart lung machine) และไม่ใช้เครื่องหัวใจ-ปวดเทียม (off pump surgery)
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและหัวใจ

 

 

บริการตรวจวินิจฉัยทางโรคหัวใจ 

 

 • ตรวจความผิกปกติของหัวใจด้วย Cardiac MRI
 • ตรวจความผิดปกติของหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT 128 Slide
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยเครื่อง Exercise Stress Test
 • ตรวจหัวใจด้วยเครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูง Echocardiogram
 • ตรวจหาสาเหตุภาวะเป็นลมหมดสติ Tilt table test
 • ตรวจวินิจฉัยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเครื่อง ABI
 • ตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพกพาเคลื่อนที่ตลอด 24-48 ชั่วโมงที่บ้าน ด้วยเครื่อง Holter monitor
 • ตรวจวินิจฉัยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และมีอาการผิดปกติผ่านทางโทรศัพท์ Event loop recorder monitor
 • ตรวจวัดความดัน 24 ชั่วโมงด้วยเครื่อง ABPM

 

 

สายด่วน Hot Line 083-990-8989   ปรึกษาปัญหาโรคหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง