แผนกกระดูกและข้อ

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง 2

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลรามคำแหง  

 

เสนอบริการอย่างครบวงจรสำหรับการวินิจฉัย การรักษาและการผ่าตัดกระดูกโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ 

 

แผนกกระดูกและข้อ
 

โรคกระดูก

 • การรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยวิธี Nucleoplasty โดยไม่ต้องผ่าตัด
 • การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทแบบแผลเล็ก ด้วยกล้องขยายภาพ (Microlumbar Discectomy) Minimally Invasive Spine Surgery
 • การรักษาข้อเข่าเสื่อม ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total Hip Replacement)
 • การผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าและข้อไหล่
 • การผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดส่องกล้องมือ และข้อมือ
 • การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาอาการปวดเรื้อรัง (Pain Management)
 • การตรวจวินิจฉัย รักษาด้วยยาและการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีอาการทางด้านกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ เอ็น
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมส่องกล้องกระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมเนื้องอกกระดูก
  • ศัลยกรรมทางมือ
  • ศัลยกรรมกระดูกแกนหลังและระบบประสาท

 

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ แบ่งสาขาเฉพาะทาง ดังนี้ 

 • Trauma (ผู้ป่วยอุบัติเหตุ) กระดูกหัก ข้อเคลื่อน รักษาทั้งอุบัติเหตุแบบฉุกเฉินและแก้ไขความพิการจากการที่กระดูกผิดรูป
 • Hand and Microsugery ผ่าตัดต่อ นิ้ว มือ แขน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์และรักษาโรค หรืออุบัติเหตุที่เกิดที่มือ ตัดต่อเส้นเอ็น เส้นประสาท รวมทั้ง Brachial plexus injury แก้ไขความพิการที่เกิดขึ้น
 • Arthroplasty (เปลี่ยนข้อ) ในผู้ป่วยที่ข้อเสื่อมตามวัยข้อเสื่อมจากอุบัติเหตุ ข้อเสียจากรูมาตอยด์ หรือโรคข้ออื่นๆ
 • Arthroscope (การผ่าตัดข้อผ่านกล้อง) เป็นการใช้ส่องกล้องตรวจ รักษาในข้อและผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง เช่น การบาดเจ็บข้อเข่าจากการเล่นกีฬา เอ็นเข่าฉีกขาด กระดูกอ่อนในเข่าฉีกขาด หัวไหล่หลุกเรื้อรัง เป็นต้น
 • Spine surgery (รักษอาการปวดหลัง) หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท กระดูกงอก คด (Scoliosis) กระดูกเคลื่อนหรือหัก โดยผ่าตัดหมอนรองกระดูกผ่านกล้อง Microscope
 • Minimally Invasive Spine Surgery (ผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก) พักฟื้นไม่นานกลับบ้านได้เร็ว
 • Total Artificial Disc Replacement (การเปลี่ยนใส่ข้อ) หมอนรองกระดูกสันหลังเทียม
 • ศัลยกรรมเนื้องอกกระดูก การผ่าตัดรักษาเนื้องอกกระดูก แขน ขา ซึ่งมีทั้งเนื้องอกธรรมดา และเนื้อร้าย และมีแพทย์ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด

 

 

 

บริการด้านอื่นๆ

 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับเนื้องอกของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • เส้นประสาททั่วไป
 • ภาวะกระดูกพรุน
 • การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • โรคทางออร์โธปิดิกส์ในเด็ก
 • การรักษาโดยการส่องกล้องและเวชศาสตร์การกีฬา
 • ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม สะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับมือ
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับเท้า

 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
 • ห้องใส่เฝือกและห้องให้การรักษา
 • การวินิจฉัยทางรังสีที่สมบูรณ์แบบรวมถึงเครื่องวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กรุ่นใหม่
 • การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก

 

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • การใช้ระบบคอมพิวเตอร์บันทึกประวัติและข้อมูลของผู้ป่วยโดยสมบูรณ์แบบ
 • การตรวจทางรังสีแบบดิจิตอลโดยไม่ต้องใช้แผ่นฟิล์มเอกซเรย์