เบาหวานขึ้นตา ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่อาจเป็นสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็นได้
April 23 / 2024

เบาหวานขึ้นตา (Diabetic Retinopathy)... เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่อาจเป็นสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็นได้

     สาเหตุเกิดจากการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ส่งผลให้หลอดเลือดที่จอตา (Retina) ได้รับความเสียหาย

เบาหวานขึ้นตา

     มักไม่มีอาการหรือความผิดปกติใดๆ แม้อยู่ในระยะที่รุนแรงแล้วก็ตาม ทำให้ผู้ป่วยละเลยการตรวจตา แต่มักทราบเมื่อเบาหวานขึ้นตาในระยะท้ายๆ ทำให้มีอาการ

  • ตามัว การมองเห็นแย่ลง
  • มองเห็นจุดหรือเส้นสีดำคล้ายหยากไย่ลอยไปมา
  • มองเห็นภาพบิดเบี้ยว
  • แยกแยะสีได้ยากขึ้น
  • สูญเสียการมองเห็น

วิธีตรวจวินิจฉัยเบาหวานขึ้นตา

     ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจตา และขยายม่านตาตรวจจอตา แม้ไม่มีอาการผิดปกติทางการมองเห็น เพื่อคัดกรองเบาหวานขึ้นตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการใช้กล้องจุลทรรศน์ หรือกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค