โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ร่วมให้บริการรถฉุกเฉินและปฐมพยาบาล
June 25 / 2023

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ร่วมให้บริการรถฉุกเฉินและปฐมพยาบาล ???? ????

 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ในงานวันลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานเขตสะพานสูงร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะ พาสิโอ ทาวน์ รามคำแหง โรงพยาบาลรามคำแหง2 โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน ได้ร่วมออกให้บริการจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นในรูปแบบ First Aid Standby โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมให้การดูแลกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ที่มาร่วมงาน