โปรแกรมตรวจสุขภาพ สุภาพบุรุษ อายุน้อยกว่า 35 ปี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สุภาพบุรุษ อายุน้อยกว่า 35 ปี
June 25 / 2023

หมายเหตุ :

  • ระยะเวลา เริ่มวันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
  • กรุณางดอาหารและน้ำก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
  • แพ็กเกจเป็นราคาเหมาจ่ายโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า