โรคเบาหวานเป็นโรคที่สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่าง และโรคหลอดเลือดสมองเองก็คือ 1 ในนั้น
โรคเบาหวานเป็นโรคที่สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่าง และโรคหลอดเลือดสมองเองก็คือ 1 ในนั้น
April 17 / 2017

โรคเบาหวานเป็นโรคที่สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่าง
และโรคหลอดเลือดสมองเองก็คือ 1 ในนั้น มาดูกันครับ..ว่าทำไม

#อบอุ่น #เชี่ยวชาญ #โรงพยาบาลรามคำแหง