นัดหมายแพทย์

กรณีนัดหมายเร่งด่วน: กรุณาติดต่อฝ่ายบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

call center: 02-032-3888

  • 1

    ข้อมูลการนัดหมายแพทย์

  • 2

    ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

  • 3

    สำเร็จ

ข้อมูลการนัดหมายแพทย์

ยกเลิกนัดหมายแพทย์

ข้อมูลการนัดหมายแพทย์

(*)จำเป็นต้องระบุ

เวลาตรวจ

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อเลือกแพทย์ในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ หรือใช้ “การค้นหาขั้นสูง”

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก

วัน*
เวลา

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ข้อมูลผู้ป่วย

เงื่อนไขการใช้งาน

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมว่า

การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมาย ล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช้การยืนยันวัน เวลา สถานที่ และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง การนัดหมายและการยืนยันนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะได้ทำการลงทะเบียนคนไข้ อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาล

เวลาในการตอบกลับ: โรงพยาบาลรามคำแหงจะตอบรับ การนัดหมายภายใน 72 ชั่วโมง