แผนก

แผนกของทางโรงพยาบาลรามคำแหง 2

เรามีแผนกสำหรับดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน

  • อายุรกรรมโรคหัวใจ

  • แผนกกระดูกและข้อ

  • แผนกกุมารเวช

    แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลรามคำแหง ให้บริการตรวจรักษา โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์เฉพาะทางกว่า 19 สาขา อีกทั้งยังมีแผนกเด็กสุขภาพดี แผนกส่งเสริมสุขภาพเด็ก แผนกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

  • แผนกอายุรกรรม